อัฉริยะ...เรียนสนุก 
        คู่มือการใช้สมอง ของนักเรียนมืออาชีพ ที่พี่หนูดีได้รวบรวมเทคนิคต่าง ๆ ที่เธอใช้สมัยเรียน ทั้งที่มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ และฮาร์วาร์ด ซึงเป็นวิธีที่ทำให้มีความสุขกับการเรียนแบบง่าย ๆ และได้ใช้ชีวิตครบ พี่หนูดีจะเริ่มให้เรารู้จักวิธีการทำงานของสมอง วิธีการดูแล และใช้สมองให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียน หลังจากนั้นก็จะบอกถึงโครงสร้างทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียน การเตรียมพร้อมแบบนักเรียนมืออาชีพ-ก่อนเข้าห้องเรียน วิธีการเรียนของนักเรียนมืออาชีพในห้องเรียน การเตรียมตัวสอบ และปิดท้ายด้วยคู่มือช่วยชีวิตยามฉุกเฉินซึ่งก็คือธรรมะนั่นเอง เทคนิคทั้งหมดผ่านการทดลองมาแล้วว่าได้ผลจริง เพราะ "การเรียนเก่งต้องไม่ทำร้ายสมองและสุขภาพจิต จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของการศึกษาก็คือการทำให้มนุษย์มีความสุข มีปัญญา และมีความเอื้ออาทรกัน"